ALARMY - ALARMY BEZPRZEWODOWE - ALARMY KRAKÓW
zamknij

Regulamin

 

Regulamin


I. SPRZEDAWCA

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym www.maksys24.pl jest własnością firmy MAKSYS Sp. z O.O.

z siedzibą w Krakowie przy ul: Drużbackiej 22 30-699

 1. Sprzedaż realizowana przez Sklep Internetowy odbywa się zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.


II. ZAKUPY

 1. Oferowany w Sklepie Internetowym towar można zakupić w siedzibie firmy jak również zamówić wysyłkowo.

 2. Zamówienia można składać telefonicznie, przez Sklep Internetowy, e-mailem.

 3. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przy przedpłacie istnieje możliwość wysyłki za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Kupującego).

 4. Zamówienia realizowane są najszybciej jak to możliwe jeżeli produkt jest dostępny to zamówienia złożone do godziny 14:00 są realizowane tego samego dnia. .

 5. Realizacja zamówienia w przypadku gdy towaru nie ma na stanie produkt zostanie wysłany do 48 godzin (do klienta powinien dotrzeć w 72 godziny.) W przypadku braku możliwości wysłania w tym terminie klient zostanie o tym poinformowany i telefonicznie lub mailowo.

 6. Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT. W przypadku faktury VAT dla firm należy podać: nazwę firmy, adres firmy i numer NIP. W przypadku faktur detalicznych dla osób fizycznych należy podać: imię i nazwisko, adres, nie jest wymagany numer NIP.

 7. Formy płatności – zapłata za zamówienie wysyłkowe może odbywać się na dwa sposoby:
     a) pobranie odbiorca płaci podczas odbioru towaru kurierowi, (cena przesyłki jest roszkę wyższa )
     b) przedpłata – należność za towar wpłacana jest przelewem przed realizacją zamówienia.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty.

 9. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (istnieją uzasadnione wątpliwości co do osoby klienta, zamówienia nie udało się potwierdzić, klient nie przestrzega zasad Regulaminu, zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych lub braku wybranego towaru u dostawcy).


III. ZWROT TOWARU

 1. Możliwy jest zwrot towaru nieuszkodzonego w oryginalnym opakowaniu przez klienta przedsiębiorcę lub firmę na zasadach odstąpienia od umowy określonych w III. części regulaminu „ZWROT TOWARU” po wcześniejszym ustaleniu z Pracownikiem Sklepu korekty dokumentu zakupu.

 2. Możliwy jest zwrot towaru nieuszkodzonego w oryginalnym opakowaniu przez klienta przedsiębiorcę lub firmę na zasadach odstąpienia od umowy określonych w III. Części regulaminu „ZWROT TOWARU”, z zastrzeżeniem konieczności niezwłocznego sprawdzenia towaru przez klienta zaraz po otrzymaniu i zgłoszenia zwrotu do 48 godzin od daty dostarczenia towaru.

 3. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym przez osoby fizyczne (nie firmy, nie przedsiębiorców, nabyte nie w związku z prowadzoną działalnością), mogą być zwrócone bez podania powodu w stanie nienaruszonym i nie noszącym śladów użytkowania pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy kupna w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

 4. Towar zwracany Klient wysyła załączając oryginał dokumentu zakupu wraz z informacją czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy przelewem na podane konto, nie później niż 14 dni od daty złożenia formularza zwrotu z oświadczeniem wypowiedzenia umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 5. Towar zwracany powinien być zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie.

 6. Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. W przypadku zwrotu realizowanego przez przez klienta przedsiębiorcę lub firmę równowartość zwracanego towaru zostanie przekazana klientowi po dostarczeniu potwierdzonej kopii korekty faktury.

 8. Zwrot wymaga dostarczenia formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, który stanowi pisemne oświadczenie strony umowy kupna sprzedaży o odstąpieniu od umowy.

 9. Wszystkie Zwroty związane z odstąpieniem od umowy będą uwzględniane tylko w przypadku gdy plomby na urządzeniach nie będą uszkodzone.


IV. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym produkty posiadają gwarancję: producenta lub importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: MAKSYS Maciej Guzik ul: Grzepskiego 4 30-698 Kraków

 2. Okres obowiązywania gwarancji na towary zakupione w Sklepie Internetowym wynosi 24 miesiące, pod warunkiem, że w opisie produktu na stronie internetowej sklepu lub załączonej dokumentacji nie podano że jest to okres krótszy.

 3. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie Internetowym, na podstawie:
     a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon),
     b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa klienta, numer NIP
          w przypadku firm.

 4. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji.

 5. Gwarancji nie podlegają:
     a) urządzenia z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
     b) urządzenia posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie
          z załączoną instrukcją użytkowania,
     c) urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika (ucięte lub przerobione wtyki),
     d) uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
     e) urządzenia, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.

 6. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 7. Firma MAKSYS Maciej Guzik . zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za naprawę w przypadku stwierdzenia, iż urządzenie było eksploatowane nieprawidłowo (po wcześniejszym poinformowaniu właściciela i uzyskaniu jego zgody), lub jeśli uszkodzenia spowodowane były warunkami wymienionymi w punkcie IV, ppkt. 4. Regulaminu.

 8. Programy komputerowe sprzedawane są bez gwarancji odnośnie ich pracy lub walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na komputerze użytkownika ani z oprogramowaniem przez niego używanym. Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.

 9. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym podlegają gwarancji, świadczenie gwarancyjne może być zgłoszone na podstawie:
     a) w przypadku osób fizycznych pod możliwość reklamacji na podstawie gwarancji oraz z na podstawie niezgodności towaru
          z umową sprzedaży,
     b) w przypadku przedsiębiorstw i osób prawnych na podstawie gwarancji oraz na podstawie rękojmi za wadę.


V. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy dostarczony do klienta towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, widoczne dopiero po otwarciu przesyłki lub zawartość przesyłki nie jest zgodna z załączonym dokumentem sprzedaży należy nas o tym poinformować możliwie najszybciej (czyli w dniu dostarczenia przesyłki) telefonicznie lub następnego dnia roboczego rano.

 2. W przypadku, gdy dostarczony do klienta towar ma wady towar podlega gwarancji i może być poddany zgłoszeniu reklamacji. Klient powinien dokonać sprawdzenia towaru możliwie najwcześniej po otrzymaniu przesyłki.

 3. Jeżeli uszkodzone urządzenie nosi ślady użytkowania lub nie jest kompletne, posiada uszkodzone opakowanie lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, to towar zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym czasie.

 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu braku w magazynie lub u dostawców), firma zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu zamienne dostępne w sprzedaży towary do wyboru.

 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w czasie do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, lub krótszym.

 6. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (faktura, paragon).


VI. ZASADY ZGŁASZANIA NAPRAW

 1. Urządzenie odsyłane do naprawy gwarancyjnej należy wysłać na własny koszt. Urządzenia wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

 2. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany i prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego wraz z dowodem zakupu.

 3. Reklamowany towar należy odsyłać kompletny i zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Klient odsyła towar z kopią dokumentu zakupu, z obowiązkową adnotacją "SERWIS".

 4. Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej to zostaną naliczone koszty naprawy po uzyskaniu wcześniejszej zgody klienta.

 5. Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia zostanie on odesłany na koszt klienta.

 6. Jeżeli urządzenia nie da się naprawić ani wymienić na nowe, wówczas w miarę możliwości zostanie zaproponowane urządzenie zamienne lub zwrot pieniędzy.


VII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep Internetowy zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

 2. Powierzone dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i informowania o promocjach i nie będą udostępnione innym podmiotom.

 3. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez firmę Alarm-Tech s.c., niezbędnych do realizacji zamówienia oraz informowania o promocjach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 5. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które są niezbędne do zachowania pełnej funkcjonalności serwisu internetowego. Oprogramowanie do przeglądania stron domyślnie dopuszcza przechowywanie plików, takie działanie można zmienić przez zmianę opcji przeglądarki internetowej. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Więcej informacji zawiera polityka plików cookies.VIII Regulamin Sprzedaży produktów objętych Promocyjną ceną montażu.

 

  1. Zestawy które są objęte Promocyjną cena montażu sprzedawane są na indywidualnych warunkach inaczej niż zwykłe produkty w sklepie. Zakup tego typu produktu uznaje się za dokonany dopiero po podpisaniu pisemnej umowy z z pracownikiem.

  2. Promocja obejmuje tylko region Krakowa i okolic do ok: 20km.

  3. Promocją nie może zostać objęty obiekt który objęty jest ochroną obligatoryjną przez Wojewodę lub Burmistrza.

  4. Montaż Systemu odbywa się w obiekcie wskazanym przez klienta o wcześniej ustalonej godzinie .Podpisanie umowy następuje bezpośrednio przed montażem.

  5. Po zakończeniu montażu rozliczenie następuje gotówką chyba że wcześniej zostało ustalone inaczej.

  6. Każde zamówienie zestawu z montażem musi zostać potwierdzone telefonicznie przez Pracownika Firmy MAKSYS.

  7. W przypadku gdy na obiekcie nie jest możliwe zamontowanie zestawu alarmowego o wskazanych parametrach firma może odmówić wykonania takiej usługi.

  8. Firma MAKSYS zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania instalacji bez podania przyczyny.

  9. Wszystkie produkty objęte promocyjną ceną montażu nie stanowią oferty handlowej są tylko przykładowymi konfiguracjami zestawów gotowych do montażu.

  10. Firma MAKSYS zastrzega sobie prawo zmiany ceny zestawu w każdym momęcie do czsu podpisania pisemnej umowy
  11. Istnieje możliwość skonfigurowania dowolnego zestawu który zostanie objęty promocyjną ceną montażu. Jednak konkretny zestaw musi zostać zakaceptowany przez  pracownnika sklepu.

IX Cookies

Pliki cookies (ciasteczka)

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

 1. Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 2. Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 3. Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 4. Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 5. Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 6. Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 7. Do zapamiętania zamknięcia elementu User toolbar – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 8. Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

 

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 

Lista plików do pobrania