ALARMY - ALARMY BEZPRZEWODOWE - ALARMY KRAKÓW
zamknij

GSM-4 PS MODUŁ ZAPASOWEGO TORU ŁĄCZNOŚCI DLA LINII TELEFONICZNEJ Z ZASILACZEM APS-15 SATEL

Dostępny w 72 godziny

Numer katalogowy: 671

netto

Negocjuj cenę

Cena:

716.00

brutto

Cena:

880.68

Opis produktu

GSM-4 PS MODUŁ ZAPASOWEGO TORU ŁĄCZNOŚCI DLA LINII TELEFONICZNEJ Z ZASILACZEM APS-15 SATEL

Moduł komunikacyjny GSM-4 PS umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej. Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy. Moduł GSM-4 PS pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF. W wersji GSM-4 PS, moduł zintegrowany jest z buforowym zasilaczem co pozwala wykorzystać go w charakterze samodzielnego urządzenia.

WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU:

 • Symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu połączenia GSM.
 • Możliwość pracy w charakterze zapasowego toru łączności dla analogowej linii telefonicznej.
 • Wbudowany przemysłowy telefon GSM pracujący w sieciach telefonii komórkowej 850/900/1800/1900 MHz.
 • Możliwość obsługi dwóch kart SIM (moduł GSM-5).
 • Możliwość zdalnego sprawdzenia stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module.
 • 4 programowalne wejścia przewodowe (NO, NC) umożliwiające nadzorowanie stanu urządzeń zewnętrznych.
 • 3 programowalne wyjścia umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub sygnalizowanie awarii.
 • Wyjście sygnalizujące awarię linii telefonicznej i/lub problem z zalogowaniem do sieci GSM.
 • Sterowanie wyjściami lub blokowanie wejść modułu przy pomocy:
 • przycisków modułu,
 • wejść,
 • klawiatury telefonu (DTMF),
 • wiadomości SMS,
 • CLIP (bez ponoszenia kosztów),
 • programu DLOAD10.
 • Możliwość określenia numerów telefonów autoryzowanych do sterowania DTMF lub SMS.
 • Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących modułu na 4 numery telefonów w formie:
 • komunikatu głosowego (odtwarzanego przez syntezer SM-2);
 • wiadomości SMS,
 • CLIP (bez ponoszenia kosztów).
 • Monitorowanie zdarzeń dotyczących modułu do dwóch stacji monitorujących w formacie Contact ID lub Ademco Express.
 • Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń odebranych z innych urządzeń (symulacja telefonicznej stacji monitorującej).
 • Kilka sposobów przesyłania kodów zdarzeń do stacji monitorującej:
 • transmisje GPRS (kodowane),
 • transmisje CSD,
 • wiadomości SMS,
 • transmisje AUDIO.

Określanie priorytetu różnych sposobów monitorowania zdarzeń.

 • Możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń wygenerowanych przez moduł lub odebranych z centrali (moduły z wbudowanym telefonem GSM u-blox LEON-G100).Możliwość konwersji komunikatów tekstowych typu PAGER na wiadomości SMS.
 • Możliwość limitowania połączeń wychodzących realizowanych za pośrednictwem telefonu GSM modułu do określonych numerów telefonów.
 • Programowanie modułu:
 • lokalnie: przyciski modułu lub komputer z zainstalowanym programem DLOAD10 podłączony do portu RS-232 modułu;
 • zdalnie: komputer z zainstalowanym programem DLOAD10 łączący się za pośrednictwem GPRS.
 • Wyświetlacz informujący o stanie modułu i ułatwiający programowanie przy pomocy przycisków.
 • Port RS-232 umożliwiający:
 • lokalne programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem DLOAD10;
 • podłączenie do centrali alarmowej lub komputera w charakterze modemu zewnętrznego;
 • integrację z centralą alarmową INTEGRA;
 • współpracę ze stacją monitorującą STAM-1 / STAM-2;
 • aktualizację oprogramowania modułu.
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania modułu przy pomocy GPRS (moduły z wbudowanym telefonem GSM u-blox LEON-G100).
  Zasilanie napięciem stałym 12 V (±15%).

Przykłady zastosowań modułu

Rozbudowana funkcjonalność modułu GSM pozwala na wykorzystywanie go do różnych zastosowań. W rozdziale przedstawione zostały przykładowe zastosowania. Niektóre z nich można łączyć ze sobą.

Urządzenia podłączone do wyjścia linii telefonicznej (zaciski T-1 i R-1, a w module GSM-4 także odpowiednie gniazdo) mogą realizować połączenia telefoniczne za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej albo sieci GSM. Można wybrać, który tor łączności będzie podstawowy. W przypadku uszkodzenia podstawowego toru łączności, moduł może automatycznie przełączyć się na zapasowy.

Nadzór urządzeń / sterowanie urządzeniami

Zmiana stanu wejścia, do którego podłączone jest nadzorowane urządzenie, może skutkować:

 • wysłaniem kodu zdarzenia do stacji monitorującej (monitoring GPRS / CSD / SMS);
 • powiadomieniem o zdarzeniu przy pomocy komunikatu głosowego, wiadomości SMS lub CLIP.

 

Wejścia mogą zostać zablokowane lokalnie (przy pomocy przycisków, jednego z wejść modułu lub klawiatury telefonu podłączonego do wyjścia linii telefonicznej) lub zdalnie (przy pomocy wiadomości SMS lub klawiatury telefonu (DTMF)).
Urządzeniami podłączonymi do wyjść modułu można sterować lokalnie (przy pomocy przycisków, wejść modułu lub klawiatury telefonu podłączonego do wyjścia linii telefonicznej) lub zdalnie (przy pomocy wiadomości SMS, klawiatury telefonu (DTMF) lub CLIP).

Symulacja stacji monitorującej

Moduł może przesyłać odebrane z centrali alarmowej kody zdarzeń do stacji monitorującej za pośrednictwem sieci GSM. Od sposobu skonfigurowania modułu zależy, jakim kanałem monitorowania kod zdarzenia zostanie wysłany oraz kiedy moduł potwierdzi centrali odebranie kodu.

Integracja z centralami INTEGRA

Moduł podłączony do centrali INTEGRA oferuje następujące korzyści:

 • sieć GSM jako podstawowy lub zapasowy tor łączności;
 • transmisja kodów zdarzeń do stacji monitorującej za pośrednictwem sieci GSM;
 • powiadamianie za pośrednictwem sieci GSM, w tym powiadamianie SMS (w przypadku central INTEGRA Plus dodatkowo dostępna jest funkcja powiadamiania przy pomocy wiadomości SMS, których treść odpowiada opisowi w pamięci zdarzeń i instalator nie musi jej definiować);
 • zdalne programowanie centrali alarmowej z komputera z zainstalowanym programem DLOADX (szybki transfer danych dzięki GPRS);
 • zdalne administrowanie systemem alarmowym z komputera z zainstalowanym programem GUARDX (szybki transfer danych dzięki GPRS).

Moduł może kontrolować połączenie z centralą INTEGRA.

Współpraca ze stacją monitorującą STAM-1 / STAM-2

Moduł podłączony do stacji monitorującej STAM-1 / STAM-2 pozwala odbierać zdarzenia przesyłane w formie wiadomości SMS lub CLIP. W przypadku współpracy ze stacją monitorującą STAM-2, moduł umożliwia ponadto odbieranie transmisji danych CSD zawierających kody zdarzeń oraz wysyłanie wiadomości SMS przez stację monitorującą.

 

ZASTOSOWANIE:

 • dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA
 • odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
 • bramka GSM dla central telefonicznych
 • monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych
 • powiadamianie głosowe dla dowolnych central alarmowych
 • zdalne sterowanie urządzeń

TOP5 Produkty powiązane